Skip to main content

Asociația EGOMUNDI


Despre noi


Asociația EGOMUNDI este o echipă cu inițiativă de a explora, de a cunoaște și a înțelege actul pedagogic, formată din cadre didactice cu experiență și performanțe din învățământul preuniversitar și universitar. Obiectivul pricipal al echipei este de a promova un spirit didactic bazat pe o mentalitate educațională deschisă, care se spijină pe experiența pedagogică, atât a formatorilor, cât și a cursanților noștri.

Portofoliu


Asociația EGOMUNDI a fost înființată în anul 2011, în municipiul Călărași, la inițiativa prof. dr. Dumitru Ștefana, care în prezent este director de programe și, care, a reușit să formeze o echipă valoroasă, plină de creativitate, seriozitate și curaj. Echipa de inițiativă din Călărași, care contituie nucleul, nivelul EGO, a atras în scurt timp, prin activitățile desfășurate, colaboratori, prieteni, formatori din alte județe și din București, reprezentând nivelul MUNDI. Astfel EGOMUNDI semnifică unitate, solidaritate și prietenie dintre profesor și profesori, dintre eu discipol și noi pedagogi.


Cursuri încheiate

Cursurile acreditate sunt rezultatul unei activități intense de mulți ani a întregii echipe, a unei colaborări și relaționări permanente. Programele pe care le-am acredidat de la înființare până în prezent sunt:

Proiecte POSDRU

Activitatea noatră s-a extins, în calitate de partener, sau furnizor de programe educaționale și la proiecte POSDRU:

Cursuri incheiate

Deschide

Proiecte POSDRU

Deschide

Cursuri


În prezent oferta noastră se concretizează într-un pachet de 90 de credite profesionale transferabile, prin trei programe:

60 CPT în MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

    Efcientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar, acreditat prin O.M. 3114 din 01.02.2016, categoria 1, 30 CPT perioadă de acreditare 2016-2019.

    Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar, acreditat prin O.M. 3114 din 01.02.2016, categoria 1, 30 CPT perioadă de acreditare 2016-2019.

30 CPT în METODICA PREDĂRII

    Metodica predării-învățării-evaluării efciente în instituțiile de învățământ preuniversitar, acreditat prin O.M. 4475 din 01.02.2016, categoria 1, 30 CPT perioadă de acreditare 2016-2019.

Grup țintă: personal didactic din învațământul preuniversitar

Formular de contact